Новини

БНБ одобри удължаването на кредитния мораториум

Димитър Радев, управител на БНБ

© Надежда Чипева, Капитал

Димитър Радев, управител на БНБ

БНБ реши да одобри условията, предложени от Асоциацията на банките в България, при които се удължава до 31 март срокът, в който затруднените да изплащат заеми могат да отложат това.

Отсрочените вече плащания по заеми също може да поискат ново отлагане, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Управителният съвет на БНБ също прие решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на Европейския банков орган.

БНБ ще продължи всеки месец да публикува информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.