Свят

Бременните боледуват по-тежко от ковид-19 през втория и третия триместър

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.