Общество

България и Израел ще си сътрудничат във ВиК отрасълаБългария и Израел ще обменят опит по въпроси, свързани с ВиК отрасъла. Това стана ясно на проведена днес двустранна онлайн среща, на която бяха обсъдени опита на Израел в областта на управлението на водите и възможностите за алтернативно питейно-битово водоснабдяване, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

В срещата участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместник-министър Николай Нанков, Илиян Илиев и Иван Иванов от ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, представители на МРРБ, посланикът на България в Израел Н.Пр. Румяна Бъчварова, посланикът на Израел у нас Н.Пр. Йорам Елрон, представители на Държавния ВиК орган на Израел, на Института за износ на Израел и на външните министерства на двете страни.Днес, в условията на климатични промени, страната ни повече от всякога се нуждае от добри практики и модели за управление на ВиК инфраструктурата. А Израел е страна, от която можем да научим много, защото е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии, каза министър Аврамова.

Регионалният министър обърна внимание, че България разполага с над 90 000 км ВиК мрежа, която обаче е силно амортизирана. Затова усилията са насочени към нейното обновяване с цел намаляване на загубите на вода и подобряване на услугата както със средства от националния бюджет, така и с европейско финансиране, заеми от международни финансови институции и инвестиции на ВиК операторите. Петя Аврамова коментира, че важна стъпка за стабилизирането на отрасъла у нас е създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който трябва да подобри управлението на активите, да подпомогне реализацията на важни ВиК проекти от местно и регионално значение и да търси начини за решаване на проблемите, свързани с климатичните промени.

Министърът коментира още, че редуването на порои и наводнения с периоди на продължителни засушавания в последните години е стимул да се търсят нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, включително чрез нови технологии за сектора в България, сред които обезсоляване на морската вода за питейно-битовите нужди. Като предизвикателство тя определи и необходимостта от промяна на съзнанието на хората по отношение на водния ресурс и повишаване на отговорността при използването му.

Има региони в България, където пречистена вода се използва за поливане. Заради лошо управление в някои региони тя не достига за питейно-битови нужди, отбеляза заместник-министър Нанков.

Председателят на УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Иван Иванов коментира, че приоритет за държавната компания е подобряването на ефективността в отрасъла.

Представителите на израелския Държавен ВиК орган коментираха, че е необходимо да има интегрирано управление на водните ресурси. Една от главните им цели е тяхното опазване. По тази причина всяко дете в училище учи как да се пести вода, така че страната да разполага с такава и в бъдеще. 90% от водния ресурс в страната се преработва и използва повторно. През 2005 г. 2% от ресурса там е бил от обезсолена морска вода, а през 2018 г. – 39%. Плановете са до 2050 г. количеството обезсолена вода, което се ползва, да достигне до 61% от общия воден ресурс. По време на срещата бяха представени двете най-големи и модерни системи, които предоставят голяма част от водата за питейно-битови нужди и напояване в Израел.

От особена важност е и проследяването и незабавното отстраняване на течове по водоснабдителната система, коментираха още представителите на Държавния ВиК орган на Израел. Затова тя е модернизирана така, че при възникване те да могат да бъдат установени незабавно. Загубите на вода в страната са 3%, като само в някои общини те са между 5% и 7%.

По време на срещата бе коментирана и ценовата политика във водния сектор на Израел. Според нея всички потребители плащат еднаква цена. Тя обаче е различна за различните сфери – за питейно-битови нужди, земеделие и др. При месечно потребление до 3,5 куб. м на човек тя е на една стойност, но при надвишаване на потреблението над това ниво, цената на водата също се увеличава.

Регионалният министър изрази очакване на следващи срещи да бъдат обсъдени на експертно ниво за формирането на цената на водата, намаляването на загубите, обезсоляването, както и страната ни да бъде запозната с израелските образователни програми, насочени към повишаване на осведомеността сред децата от най-ранна възраст за значението и опазването на водните ресурси.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.