Свят

България получава 11,5 млрд евро по оперативните програми на ЕС

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.