Новини

Дигитализираните пчелари на Pollenity и техният истински мед

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.