Свят

Д-р Симидчиев: Този "нов мутирал вирус" у нас беше установен още през април

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.