Свят

Европейците карат е-колите си повече от тези с ДВГ

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.