Свят

ЕК предлага общ регистър с данни за ваксинираните

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.