Общество

Истината е в образованието – все повече млади роми го разбират

Скромна, но с оптимистичен заряд е статистиката за образованието на младите роми. Шест пъти повече са станали висшистите с висше образование. И с почти 10 на сто е нараснал делът на тези със средно образование за 10 години – от 2009 до 2019 г.

Много се говори през последните години, за да могат повече представители на ромското малцинство да се включат активно в социалния и икономическия живот. Факт е обаче, че в основата на всичко е образованието. Без него няма как един човек да се интегрира успешно, да си намери работа, да получава по-добра заплата, да осигури по-достоен живот за себе си и децата си.

Колкото повече са образованите роми, толкова по-добри ще стават условия за живот на ромската общност. Когато има по-малко или защо не – незначителен процент неграмотни и необразовани хора сред тях, тогава рязко ще спадне и нивото на безработицата, както и зависимостите единствено от социалните помощи. Младите роми са на прав път – истината е в образованието и всяко усилие в тази посока трябва да бъде подкрепяно.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.