Новини

Кадровиците оставиха Окръжния съд в Русе без председател, нямал амбиции

Кадровиците оставиха Окръжния съд в Русе без председател, нямал амбиции

© Дневник

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без постоянен председател Окръжния съд в Русе, след като не избра на последното си заседание единствения кандидат Йордан Дамаскинов, съдия от същия съд, информира подробно сайтът newslex.bg

Централен въпрос, който надделя на обсъждането, се оказа мнението на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, че кандидатът не бил амбициран да оглави съда.

В конкурса е участвала и съдия Росица Радославова, но се е отказала по здравословни причини и призовала да подкрепят колегата й Дамаскинов. И двамата са редови съдии в ОС – Русе, Общото събрание на съдиите е посочило като подходящи и двамата кандидати.

Дамаскинов е отличен съдия, ако се съди по атестацията му, която е с 99 точки от 100-те възможни, и това беше отбелязано и при обсъждането на кандидатурата.

Пред съдийската колегия в отговор на въпроси на кадровиците той открито говори и аргументирано анализира макар и критично за някои проблеми, реформата на съдебна карта и единнната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Но най-обсъждана се оказа мотивацията му за заемане на поста, тъй като на общото събрание на съдиите в Окръжния съд в Русе е изразил съжаление, че по-старши съдии не са се кандидатирали за поста, “за да освободят останалите от чувството за дълг”.

Чувството за дълг е липса на амбиция и обреченост?

– така излиза, ако се съди по конкретния въпрос и коментар на отговорите на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, който поиска да чуе от съдия Дамаскинов амбциран ли е и наистина ли иска да стане председател на съда, или се явява на конкурса само от чувство за дълг. Мнението на Чолаков по-късно се оказа най-важното за кадровиците.

“Трудно взех това решение, защото никога не съм бил административен ръководител и не съм абсолютно уверен, че ще се справя, но вярвам, че председателят трябва да бъде излъчен от съда, да го познават и да му вярват колегите. Така че, да, амбициран съм, но това не е егоистична амбиция да израствам в йерархията, защото на този етап е повече бреме, отколкото успех. Аз цял живот съм решавал дела”, отговори Дамаскинов.

Цветинка Пашкунова, член на колегията от съдебната квота, призова да бъде подкрепен Дамаскинов, защото дава честни и обосновани критични отговори на проблеми на системата, изразява открито позицията си, а за това се иска освен кураж и почтеност.

Георги Чолаков обаче заяви, че няма да го подкрепи, защото не виждал необходимата мотивация, но каза, че безспорно Дамаскинов е отличен съдия, тъй като и атестацията му е от 99 точки, но няма да го подкрепи, защото нямал необходимата мотивация за длъжността, а се явявал от чувство за обреченост.

Към мнението му се присъедини кадровикът от парламентарната кота Драгомир Кояджиков, който пропусна изслушването на кандидата, но пък заяви, че бил “говорил с много съдии от Русе”, които смятали, че “нито Дамаскинов, нито Радославова биха обединили колектива”.

Председателят на ВКС Лозан Панов призова колегите си да не търсят несъществуващи доводи за негативен вот, а да оценят професионалните му качества.
“Ще започна с чувството на обреченост и за мотивацията. То може да се третира като чувство, което всеки усеща и тук като предпоставка за решение, което е вече взето”, каза Панов и поиска искрените отговори на Дамаскинов за модела за реформа, за информационната система и членството му в Съюза на съдиите в България (ССБ) да не стават пречка да бъде избран.

Красимир Шекерджиев, член на колегията от съдебната квота, призова да бъде подкрепен кандидатът, но “да не се отваря кутията на Пандора с внушения, че изборът зависи от членствата на кандидатите в съсловни организации и от мнението им за предложения от ВСС модел за реформа” (Дамаскинов е член на Съюза на съдиите в България и през годините е избран и в ръководнте органи на съсловната организация).

В крайна сметка мнението на председателя на ВАС Георги Чолаков, че Дамаскинов нямал амбиция, а чувството му за дълг било чувство за обреченост, се оказа решаващият предлог той да не бъде избран с 4 на 6 гласа. За него гласуваха Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев и Лозан Панов. Против – Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров, Боряна Димитрова и Вероника Имова.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.