Новини

Капана

Капана

Капана е квартал в град Пловдив, в същинския център на града.

“Капана” носи името си от XV в., когато две тесни пазарни пространства, притиснати отвсякъде с дюкяни и наречени “Ун капан” и “Буюк капан”, кръщават квартала наоколо.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.