Свят

КЕВР: Няма основания цените на парното и тока да се преразглеждат

О бективният анализ на наличните данни и нормативните разпоредби към момента не дават необходимите основания за преразглеждане на цените на топлинната и на електрическата енергия, утвърдени за регулаторния период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.

Това се казва в писмо на Комисията за енергийно и водно разпределение (КЕВР) до омбудсмана Диана Ковачева.

КЕВР започва извънредна проверка на “Топлофикация София”

От регулатора заявяват, че са неоснователни и тенденциозни твърденията, че през заплащаните цени клиентите кредитират “Топлофикация София” ЕАД за разходите за природен газ, тъй като по аналогичен начин може да се твърди, че и доставчикът кредитира клиентите си за направените по-високи разходи за квоти въглеродни емисии.

ВАП разпореди проверка на цените на парното

Към настоящия момент отчетните данни показват, че средното отклонение между определената прогнозна цена на природния газ за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. спрямо постигнатата цена за същото шестмесечие възлиза на 12%. Дори при ревизиране на прогнозните цени на природния газ за първото и второто тримесечие на 2021 г. с актуалните стойности на фючърсите газ за холандския газов хъб TTF на Европейската енергийна борса (EEX), актуалния курс на щатския долар и цените на петролните деривати (мазут и газьол), отклонението е отново около 12%, тоест под минималния изискуем праг от 15%, се посочва в писмото до Омбудсмана.

КЕВР започва извънредна проверка на “Топлофикация София”

Комисията счита за неправилни изчисленията на някои граждански организации и за некоректни направените въз основа на тях твърдения, че от 01.07.2020 г. досега “Топлофикация София” ЕАД е надвзела от клиентите си сума от порядъка на 14 млн. лв., в резултат на постигнатите по-ниски цени на природния газ.

ВАС: Цените на топлинна и електрическа енергия – незаконни

Въпросните изчисления не са съобразени с текста на разпоредбите, дефиниращи понятието “съществено изменение”, тъй като се основават на сравнение между постигната цена през третото и четвъртото тримесечие на 2020 г. със средната прогнозна цена за целия регулаторен период, вместо с прогнозната цена за същото шестмесечие, се казва в писмото на Комисията.

КЕВР: Цените на парното, топлата вода и тока остават същите

При сравнение на прогнозираната цена на природния газ за тези две тримесечия на 2020 г. с отчетената цена за същия период е видно, че отклонението е в размер на около 12%, тоест надвзетата сума възлиза на 7,7 млн. лв., казват още от регулатора.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.