Новини

Кратки новини: Значително намалява броят на новорегистрираните фирми

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.