Общество

Кристалина Георгиева: Икономическата криза ще е без край, ако не овладеем здравнатаДиректорката на МВФ Кристалина Георгиева говори на срещата на върха за глобалното здравеопазване, организирана от Европейската комисия и Италия като председател на Г-20, съобщава БТА.

В изказването си тя подчерта:Както вече знаем, икономическата криза няма да има траен край, ако не успеем първо да овладеем трайно здравната криза. Това означава, че политиката по отношение на пандемиите е икономическа политика – обстоятелство, което е от огромно значение за работата на МВФ. Начинът, по който се провежда тази политика също е от значение за икономическото възстановяване и най-вече за предотвратяване на опасното разминаване в икономическото благосъстояние, за което настойчиво предупреждаваме.

Това разминаване ще продължи да се задълбочава, тъй като разликата между богатите страни с достъп до ваксини и бедните страни, които нямат такъв достъп, ще забави излизането от кризата за всички.

Днес служителите на МВФ публикуваха своя принос към продължаващите усилия, които полагат редица други страни за преодоляване на недостига на ваксини, слабости в диагностичната дейност и липсата на терапевтични средства, с които се сблъскват много развиващи се страни, и в подкрепа на усилията за овладяване на пандемията навсякъде по света в полза на всички. Предложението се основава на работата на СЗО, Световната банка, Gavi и Африканския съюз. То има три основни елемента, а разходите за реализацията му се оценяват на 50 млрд. долара.

Първо, ваксиниране на поне 40 % от населението във всички страни до края на 2021 г. и на поне 60 % до първата половина на 2022 г. За да постигнем тези цели ще ни бъдат необходими допълнителни, авансово предоставени безвъзмездни средства за инициативата COVAX, даряване на излишъците от ваксини и осигуряване на свободни трансгранични потоци от суровини и готови ваксини.

Второ, застраховане срещу рискове, свързани с влошаване на ситуацията, като например нови мутации на вируса, които може да наложат реваксинация с бустерни дози. Това означава инвестиране в допълнителен капацитет за производство на 1 милиард дози ваксини, диверсифициране на производството, разширяване на обхвата на геномното наблюдение и наблюдението на веригата за доставки, както и изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации за справяне с мутации на вируса или сътресения в доставките.

Трето, управление на междинния период на ограничени доставки на ваксини с помощта на масови тестове и проследяване на контактите и предприемане на терапевтични и здравни мерки, при паралелно ускоряване на подготовката за доставка и поставяне на ваксини и прилагане на одобрени стратегии за удължаване на интервала между двете дози.

Считаме, че от споменатите 50 млрд. долара, безвъзмездното финансиране следва да бъде в размер на поне 35 млрд. долара. Правителствата на страните от Г-20 вече определиха като важно преодоляването на недостига на средства в размер на 22 млрд. долара, установен от акселератора ACT. Тази сума трябва да бъде допълнена с още 13 млрд. долара под формата на безвъзмездни средства.

Останалата част от общия финансов план от приблизително 15 млрд. долара може да бъде осигурена от националните правителства с помощта на финансиране при преференциални условия за борба с COVID-19, осигурено предимно по линия на вече създадени от многостранните банки за развитие механизми.

Важно е също така да се отбележи, че предложението изисква не само ангажименти, но и предварително финансиране, предварителни дарения на ваксини и предварителни рискови инвестиции с предпазна цел. От съществено значение е цялото необходимо финансиране да бъде осигурено възможно най-скоро.

Разходите за изпълнение на плана са неизмеримо по-малки от огромните ползи от него. Както сме подчертавали неведнъж, по-бързото прекратяване на пандемията не само спасява човешки животи, но може да влее в световната икономика еквивалента на 9 трилиона долара до 2025 г. благодарение на по-бързото възобновяване на икономическата дейност. А развитите икономики, чиито принос към това начинание ще бъде най-голям, вероятно ще получат най-високата възвръщаемост на публични инвестиции в съвременната история, равняваща се на 40 % от повишението на БВП и допълнителни данъчни приходи в размер на приблизително 1 трилион долара.

Изходът от тази безпрецедентна здравна и икономическа криза са решителните и съгласувани действия. С подкрепата на нашите членове ние работим за да дадем своя немаловажен принос за излизане от кризата чрез увеличаване на световните резерви със специални права на тираж в размер на 650 млрд. долара – обстоятелство от особена важност за страните, изправени пред най-тежките предизвикателства. Паралелно с това увеличаваме и отпускането на заеми там, където това е необходимо, и работим за устойчивостта на дълга. Можете да разчитате, че ще направим всичко, което зависи от нас.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.