Свят

Личните лекари вече издават електронно направление за PCR

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.