Общество

Министерството на търговията на Китай предприема мерки в помощ на външнотърговските предприятияНа 17 юни говорителят на Министерството на търговията Гао Фън заяви, че министерството и съответните ведомства са провели анкета сред 7500 предприятия за външна търговия по въпроса за повишаване на цените на стоките на едро. Министерството на търговията ще усъвършенства търговските си политики, за да съдейства на тези предприятия за намаляване на разходите им и разширяване на пазар, предаде Радио Китай.

От началото на тази година насам, цените на няколко стоки на едро се повишиха, което продължава да увеличава натиска на външнотърговските предприятия по отношение на разходите за суровини.Гао Фън заяви, че в бъдеще въз основа на стабилизиране на политиките, като повишаване на застраховането на експортни кредити и кредитна подкрепа, Министерството на търговията ще продължи да следи тенденцията на цените, ситуацията с производството и операциите на споменатите предприятия.

Преди това, Гао Фън бе заявил, че през първата половина на тази година се очаква износът на Китай да продължи благоприятната си тенденция, обаче външната търговия все още е изправена пред проблеми и предизвикателства, като повишаване на цените на стоките на едро, голямо колебание на валутния курс и затруднена логистика по море.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.