Общество

Министър нареди проверка на “Булгаргаз” за поскъпването на газа (Графика)Компанията предложи 32,32 лв., КЕВР намали на 32,09 лева, защото похарчените пари за доставки били по-малко от планираните

Фактът, че Комисията за енергийно и водно регулиране промени поскъпването на газа от 1 април вместо с 13 с 12%, стана повод министърът на енергетиката Теменужка Петкова да назначи проверка в “Булгаргаз”.От министерството съобщиха, че представители на ведомството и на Българския енергиен холдинг от петък, 26 март, започват проверка на дейността на държавното газово дружество. Мотивът е, че КЕВР “е констатирала положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от “Булгаргаз” ЕАД разходи за доставка на природен газ. Вследствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г. е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход”, се казва в съобщението на ведомството.

Ще се проверяват

реализираните приходи

и отчетените разходи,

както и отражението им върху предложената цена за април.

На 11 март “Булгаргаз” внесе предложение в КЕВР за цена на газа от 1 април от 32,32 лв. за мегаватчас, което е поскъпване спрямо март с 13%.

На откритото заседание на КЕВР на 25 март бе обсъждана цена 32,09 лв. През март газът струва 28,64 лв. Така с предложението на КЕВР поскъпването са свива на 12%. Комисията намалява увеличението заради така наречения надвзет приход през 2020 г.

“Булгаргаз” обосновава увеличението с€я̀ заявените количества газ и с хибридната формула, по която се изчислява цената. Тя включва петролна компонента – цените на мазут и газьол с различно съдържание на сяра, за тримесечен период, както и хъбова – цените на газа на европейските борси. Петролната част се изчислява в долари, а борсовата – в евро. Към нея се добавят и количествата по договора за доставка на газ от Азербайджан. Прибавят се и сумите за плащане на капацитет и на пренос на азерския газ на гръцка територия до Сидирокастро/Кулата. Вкарват се и разходите за съхранение на газ в хранилището в Чирен.

Въпреки подробния доклад на газовите експерти на КЕВР, освен принципите на ценообразуването, нищо друго не може да се разбере, тъй като числата са търговска тайна и са заменени с многоточия.

В доклада е констатирано, че “след анализ на предоставените от обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г. е установена положителна разлика в размер на (…) лв. в годишен аспект за 2020 г. между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия”, пише в доклада. И

това е мотивът да се

предложи намаление

на поскъпването с 1%

Окончателно колко ще струва газът през април (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) ще стане ясно на 1 април, когато “Булгаргаз” ще внесе предложение, коригирано с данните от борсите от последните дни на март.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.