Свят

Москов: Създали сме решението преди да възникне проблема

П редварително сме създали надежден механизъм, който да ни гарантира, че дори и да се окаже такъв човек в нашите листи, той ще бъде отстранен и сред реалните кандидати на КОД, в крайна сметка няма да има хора обвързани с БКП старите служби.

Това е истинското политическо решение. Политическата отговорност те задължава да залагаш норми, които да гарантират правилните решения и да пресрещат негативните възможности. Декларациите, които само кандидатите на КОД бяха задължени да подпишат предварително, са именно такава гаранция. Затова ние посрещнахме новината спокойно, без притеснения и без да бързаме да излизаме с нарочни медийни съобщения.


Но сме изключително сме отвратени от злобните, ехидни реакциите на партии, чиито листи са пълни с партийни секретари, техните деца, роднини и наследници и щатни служители на ДС.

За съжаление те ми припомниха онази грозна сцена, която преди години ме впечатли със същото злорадство и ехидност на депутатите от БСП в народното събрание, когато обявяваха оцелелите от лагерите Николапетковисти за агенти на ДС, коемнтира Петър Москов.

Това е разликата между нас и всички останали, за нас не е важно само да бъдат обявявани, а трябва да се прилагат активни действия за недопускането до органите на властта, медиите и финансовите ресурси на държавата. Това, което за другите е пожелателно, показахме, че за нас вече е действаща норма, заявява Ваньо Шарков.

Това съдържание е част от платената изборна рубрика на сайта.

<!–

–>

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.