Свят

Над 60 страни подписаха за премахване на патентите върху ваксините

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.