Свят

Николова: Загубите на туризма възлизат на 4,2 млрд. лв.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.