Свят

НСТС: Единодушно съгласие за електронните направления и рецепти

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.