Общество

Оптимизъм в бизнеса, вече има поръчки за 5 месецаБизнесклиматът у нас, който в средата на 2020 г. бе достигнал най-ниските си нива от времената на световната финансова криза през 2008 г., се подобрява значително през януари – показателят се увеличава с 6,9 пункта спрямо декември м.г. Оптимизмът е завладял всички сфери – промишленост, строителство, услуги, но най-сериозно е изразен в търговията на дребно, където увеличението е с 11,2 пункта. Въпреки несигурната икономическа обстановка търговците на дребно прогнозират увеличение на продажбите през следващите 3 месеца.

Според мениджърите на индустриалните предприятия от октомври м.г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки се е увеличила от средно 4,5 на 4,9 месеца, а натоварването на мощностите е достигнало 74%, увеличавайки се с 1,2 процентни пункта за същия период.Единствено в промишлеността очакванията са за известно увеличение на цените. В търговията на дребно, в строителството и в сферата на услугите прогнозите са цените да се задържат на сегашните си равнища поне през следващите три месеца.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.