Общество

Останаха само 2 язовира, пълни под половинатаСамо два са вече язовирите за питейно-битови нужди, пълни под 50% – “Тича” и “Ястребино”. Това показва графикът за използване, изготвен от екоминистерството за февруари.“Тича” е с наличен полезен обем 47,7%, или 108,664 млн. кубика. За Шумен и Велики Преслав са разрешени заявените 2,300 млн. кубика, а за Търговище заявените 0,750 млн. куб. м са редуцирани на 0,7 млн.

“Ястребино” все още е с много малко вода – наличният полезен обем е едва 23,3%, или 10,63 млн. кубика. Той се използва за снабдяване на Антоново. Въпреки това заявката на ВиК оператора е удовлетворена и са отпуснати 0,02 млн. кубика. ВиК в Търговище обаче трябва да намери резервни източници. В териториалния му обхват са изградени 283 водоизточника за пиене, но се използват само 13.

МОСВ счита, че “Ястребино” трябва да се използва за напояване, каквото е първоначалното му предназначение.

Благодарение на валежите водата за ползване в яз. “Камчия” вече е 93,13 млн. кубика от общо 233,55, затова на Варна и Бургас се дава повече, отколкото през последните месеци – съответно 2,5 и 3,8 млн. куб. м.

До април 30% от притока на яз. “Копринка” ще се пренасочва към “Жребчево” за акумулиране на водни обеми чрез оводняване на коритото на р. Тунджа, за напояване на регионите Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, осигуряване на екологичен минимум и резервиране на необходими водни количества за язовир “Овчарица”.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.