Общество

Отпускат 6 млн. лeва кредит за торове в сектор "Трайни насаждения"Управителният съвет на ДФ “Земеделие” отпуска 6 млн. лв. за кредити за закупуване на торове на стопани, отглеждащи трайни насаждения, съобщиха от пресцентъра на Фонда.

Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза финансови средства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от пандемията от COVID-19 и влошените климатични условия.Подпомагат се регистрирани земеделски стопани с подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за производство на плодове за реколта 2020 г. Производителите, които отглеждат маслодайна роза и винена лозя, също следва да имат подадено и приключено заявление за Кампания 2020, но по схемите за директните плащания. Допустимите бенефициенти трябва да кандидатствали по посочените схеми най-малко 3 години назад.

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5 процента годишно. Лимитът на подпомагането за един кандидат е до 300 000 лв.

Заемите ще се предоставят за покриване на част от производствените разходи (за закупуване на торове) по технологична карта за отделните култури, при следните ставки на хектар – 600 лв./ха за ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини; 520 лв./ха за сливи и десертно грозде; 460 лв./ха за винени лозя и 200 лв./ха за маслодайна роза.

Кредитите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021 г.

Предстои ДФ “Земеделие” съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на заемите.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.