Общество

От V до VII клас ще учат пътните знаци, видовете пътища и автомобилиУчениците от пети до седми клас да разпознават основните пътни знаци, различни видове пътища и пътните превозни средства. Това е едната от целите в Концепцията за обучение по безопасност на движението по пътищата, която правителството прие. Тя залага на обучение от предучилищна възраст и през целия живот, разработена е от Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”.Акцентът при малките – от първи до четвърти клас е в изграждането на защитни механизми.

След 8 клас се изисква учениците да могат да анализират пътните ситуации, както и да разпознават на конфликтни участъци и да умеят да съставят безопасни маршрути за движение.

За големите ученици, които искат да запишат шофьорски курс, се предлага доброволна проверка на знанията в 10-и клас с тест, решаване на логически задачи и на практически казуси. След успешното му полагане ще се издава документ, без който записването на курс няма да е възможно.

Концепцията регламентира и явяването на изпити за книжка да бъде 2-3 пъти в година, валидността на курса да е от 6 до 12 месеца, предлага се увеличаване на таксата, за да бъдат увеличени заплатите на изпитващите.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.