Новини

Павилионът с оголения кабел на бул."Иван Гешов" все още не е премахнат

Двата павилиона - "Орехчето" и за бързи закуски, са си на местата, въпреки че нямат разрешителни.

© Юлия Лазарова

Двата павилиона – “Орехчето” и за бързи закуски, са си на местата, въпреки че нямат разрешителни.

Павилионът “Орехчето”, захранван с ток от оголен кабел, убил момче на 14 февруари, все още не е премахнат. На мястото си е и другият търговски обект в двора на болница “Св.Иван Рилски”. Около шахтата на тротоара на бул.”Иван Гешов” по времето на инцидента имаше общо пет павилиона, три от тях вече са премахнати.

Проверките, назначени от кмета Йорданка Фандъкова, установиха, че всичките са с нарушения – изтекли разрешителни или неспазено място за разполагане на обекта. По тези причини три от павилионите, които бяха на тротоара, бяха премахнати на 17 април. Двата в територията на болницата, обаче, са оставени, като те не работят в момента.

Другите три павилиона в близост до шахтата вече са премахнати.

© Юлия Лазарова

Другите три павилиона в близост до шахтата вече са премахнати.

“Нашите проверки показаха, че тези два обекта са поставени още през 90-те години на миналия век. В нашата база данни не са налични документи, които да свидетелстват, че те са минали процедурата по административния ред за получаване на разрешителни”, обясни Димитър Божилов, кмет на район “Триадица”. Той вече е съставил актове на собствениците им, но няма правомощия да ги премахне и затова цялата преписка е предадена в Направление “Архитектура и градоустройство” (НАГ) на Столичната община.

Само главният архитект на София Здравко Здравков има право да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти. Това право му е делегирано от Фандъкова от 1 юли 2019 г., няколко дни след отстраняването на арх.Влади Калинов като директор на “Общински строителен контрол”.

От 2018 г. се знае, че са незаконни, но нищо не се случва

През 2018 г., т.е. повече от две години преди трагичния инцидент с 16-годишния Людмил, тогавашният директор на болница “Св.Иван Рилски” д-р Дечо Дечев уведомява ДНСК, че двата павилиона в двора на болницата са без разрешения за поставяне. Вместо да бъдат премахнати обаче, започва прехвърляне на преписки и отговорности.

Първо ДНСК нарежда на тогавашния кмет на “Триадица” да провери на място документите и да предприеме действия. Районът съставя констативен акт на 12 април 2018 г., с който започва процедура по премахването им. Заповедите за премахване тогава са се издавали от директора на “Общински строителен контрол” арх. Влади Калинов. После той вместо да издаде заповед за премахване, връща акта в “Триадица” за корекции. Така двата павилиона оцеляват, оцеляват и след масираните проверки след смъртта на момчето. Оцеляват и при премахването през април на съседните три павилиона, отразено по БНТ.

НАГ изпрати покани за доброволно премахване

“Дневник” отправи запитване до НАГ докъде е стигнала процедурата по премахването на двата павилиона на база проверката на “Триадица”. След запитването от НАГ отговориха, че са издадени такива заповеди и “два броя покани за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК”. С други думи собствениците им да ги отстранят в определения срок, който не се посочва. Ако не го изпълнят, ще се пристъпи към принуително премахване.

Премахнатите три съседни павилиона още са проблем

Премахнатите съседни три павилиона се оказа, че са спечелили конкурс през 2016-2017 г. за разполагане на търговски обекти там, обясни кметът Божилов. Арх.Здравков обаче след трагичния инцидент е издал заповед за отмяна на схемите за преместваеми обекти на това място.

“Сега ще трябва да се предложат други места за разполагане на тези търговски обекти или да прекратим окончателно взаимоотношенията си”, обясни кметът на “Триадица” за “Дневник”.

Промяна в наредба на СОС е вратичка за удължаване на разрешителните

Някои преместваеми обекти в София с изтекли разрешителни, които се издават за срок от 5 или 10 години се възползват от малко известна промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламите. Тя е приета от Столичния общински съвет (СОС) на 6 ноември 2014 г. и с нея срокът на действащите към тази дата разрешителни за поставяне и други разрешения се удължава автоматично до максимално определените срокове, а те са 10 години.

Чия собственост е “непреместваемото “Орехче”

“Орехчето” е собственост на Пламен Бочев до 2016 г., когато го продава като движима вещ на фирма “Дениа 2016”. През януари 2020 г. обаче малкият павилион е актуван като сграда, държавна собственост, съобщи през февруари “Капитал”. С други думи не толкова частната фирма, която продава ядки в него, а държавата носи отговорност за електрозахранването на обекта.

Двата търговски обекта, макар да са преместваеми, са нанесени в кадастралната карта като монолитни сгради. “Наличието на подобни обекти в кадастралната карта не ги прави законни, не поражда права”, обясни арх. Здравков пред комисията по архитектура на 21 февруари. А кой ги е нанесъл в кадастъра, не беше изяснено. Собственикът на имота – държавата чрез Министерството на здравеопазването, като принципал на болницата, може да коригира кадастралната карта, уточни тогава Здравков.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.