Свят

Пациенти оставиха трогателна бележка за лекарите на прозорец на COVID отделение

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.