Общество

Планират проекти за съхранение на електроенергия за над 620 млн. евроБългария планира да бъдат изпълнени проекти за съхранение на електроенергия с цел осигуряване на баланс и гъвкавост на системата, засилване на позицията й като износител и осигуряване на трансгранична гъвкавост на системата.

Общата стойност на инвестициите възлиза на над 620 млн. евро. Това е записано в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., разработена от Министерството на енергетиката и публикувана за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.Предвижда се да се инвестират над 220 млн. евро за увеличаване на експлоатационния потенциал на ПАВЕЦ “Чаира”, чрез изграждането на язовир “Яденица”, което ще даде възможност за оптимизиране на структурата на генериращите мощности.

Над 200 млн. евро инвестиции ще бъдат направени в батерии за регулиране на честотата, чиято обща мощност е около 180 MW. Над 200 млн. евро ще бъдат инвестирани за насърчаване на комбинирането на нови ВИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия в зависимост от подходящото технологично решение за съответните проекти, в т.ч. – и с водород (общо около 200 MW), се посочват в стратегията.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.