Свят

Полицейска гонка, стрелба и арест в Първомайско

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.