Свят

Полша въвежда национална карантина до 17 януари

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.