Новини

Председателят на СБХ: Надстройката на сградата на ул. "Шипка" 6 ще е с олекотена конструкция

Сградата на СБХ на ул."Шипка" 6

© Юлия Лазарова

Сградата на СБХ на ул.”Шипка” 6

На покрива на сградата на Съюза на българските художници (СБХ) на ул.”Шипка” 6 ще се изгради “нов функционален обем от олекотена конструкция”. Така председателят на СБХ Любен Генов в изявление до медиите обяснява каква е идеята за надстрояването, за което съобщи “Медиапул”. Предложението на Управителния съвет на СБХ получи разрешение от главния архитект на София Здравко Здравков, който позволи да се промени планът за застрояване на сградата и така да се изготви проект за надстрояването й.

В изявлението си Генов посочва, че “част от усилията на УС на СБХ от години са насочени към усвояване на алтернативни пространства, които да послужат за подпомагане на съюзната дейност” като едно от тях е покривът на сградата на ул. “Шипка” 6. Посочен е и вероятният наемател на надстройката – “Бетахаус”, която е определена като стабилен контрагент на СБХ.

“Бетахаус” наистина премества офисите си от кв.”Лозенец” в сградата на ул.”Шипка” 6 на третия етаж от началото на април, съобщи “Капитал”.

Трайчо Трайков: Надстройката ще погуби автентичността на сградата

Кметът на район “Средец” Трайчо Трайков от “Демократична България” обаче излезе с отрицателно становище за начинанието като посочи, че надстрояването с един етаж на теетажната сграда ще компрометира автентичния й модернистичен силует.

“Сградата на СБХ е характерен обект за архитектурата на българския модернизъм. Течението “Модернизъм” започва през 1910 г. в Европа, а в България – по-късно. Все още периодът “Модернизъм” не е оценен и сградите от този период не са обявени или декларирани за недвижима културна ценност (НКЦ). Закъсняващата оценка на сградите на модернизма ги прави застрашено културно наследство.

Поради липса на защита образци (на това архитектурно течение) се събарят – хотел и кино “Сердика” с проектант арх. Лиляна Пиндева, обсъжда се събарянето на хотел “Рила” с проектант арх. Георги Стоилов, или губят своята автентичност като се надстрояват или променят, преди да са били проучени, както е възможно да се случи и със сградата на СБХ.

Когато губим сградите или тяхната автентичност, което е още по-лошо, защото замества оригинала с еклектичен псевдооригинал, който няма качества на архитектурно наследство, това е необратимо – губим ги завинаги. Един международен коректив за това е отказът на ЮНЕСКО да обяви центъра на Пловдив за световно културно наследство именно заради загубата на автентичност в резултат на многото намеси, които са обезличили средата.”

Становището на кмета Трайков е изготвено от арх. Елица Виткова и е съгласувано с главния архитект на район “Средец” Кристиан Яричков.

Любен Генов: Загрижеността се проявява предизборно сякаш

Председателят на СБХ опонира, че загрижеността за емблематични архитектурни образци е разбираема, но защо се проявява “спорадично, предизборно сякаш, само когато ни е угодно”.

“Чия всъщност е отговорността за състоянието на градската среда и чия е вината за обезличаването на сгради и за унищожените ценности от архитектурното наследство”, пита Генов. Според него проблемите на една сграда са и проблеми на нйните собственици, на обитателите и на всички, които се грижат за нея.

Скица на предложената промяна в плана. В червено е очертана надстройката на покрива на сградата на СБХ.

© район

Скица на предложената промяна в плана. В червено е очертана надстройката на покрива на сградата на СБХ.

От 16 март тече 14-дневният срок за обжалване пред административния съд на заповедта на главния архитект на София за промяната в плана за застрояване. Възраженията могат да се подават в район “Средец” и освен заинтересованите страни, всеки гражданин има право да изрази своята позиция дали е съгласен да се надстрои сградата на ул.”Шипка” 6.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.