Свят

Радев: Всяко дете трябва да получи най-доброто лечение, независимо от възможностите на здравната система

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.