Свят

Разбиха мащабна българо-френска мрежа  

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.