Общество

Разрешителните за строеж се увеличават, но не се строи повечеИздаването на строителни разрешителни отново се е увеличило в края на 2020 г., но започнатото строителство не само че не е повече, дори спада значително. Това показват данните на НСИ за четвъртото тримесечие на 2020 г.По принцип срокът на действие на разрешителните за строеж, издавани от общинските администрации, е 10 години и едва след този срок правното им действие се губи, ако не е започнат строежът. Забавянето сега означава, че предприемачите решават да отложат за известно време начинанието, но от друга страна, и сезонът не позволява разгръщане на много техника и хора на открито.

Издадените от общините разрешения за строеж на жилища са нараснали на годишна база. Самите документи са с 4% по-малко, отколкото през съответното тримесечие на 2019 г., но става дума за 30,8% повече на брой жилища в тези сгради и за 27,5% по-голяма разгъната площ.

В същото време обаче новозапочнатите жилища са почти два пъти по-малко от получилите разрешение за строеж през четвъртото тримесечие – 5616, разпределени в малко над 1000 жилищни сгради. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21,4%, жилищата в тях – с 4,8%, а разгънатата им застроена площ – с 3,4%.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.