Свят

Сватба с 10 000 гости по време на ковид-19

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.