Свят

Силна снежна буря в САЩ, "сняг, колкото през цялата минала зима"

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.