Свят

Сингапур разреши пилешко, създадено в лаборатория

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.