Новини

След екоминистерството и горските наложиха спиране на общинския проект край село Герман

Разораният бряг на река Искър край Герман след отстраняването на 5-годишна държавна гора от елши

© Нели Дончева, Личен архив

Разораният бряг на река Искър край Герман след отстраняването на 5-годишна държавна гора от елши

След проведен граждански протест, на 19 май регионалната дирекция по горите на София (РДГ-София) е проверила сигналите за изсичане на крайречни гори до река Искър край село Герман и е открила нарушения. Затова и горската администрация е изискала спиране на дейностите на проекта на Столична община, който е финансиран за “почистване на речното корито”.

Това е втората институция, постановила прекратяване на проекта, след като предния ден басейновата дирекция, която е звено на екоминистерството, вече постанови, че той няма необходимите разрешителни.

При съвместната си проверка на 19 май РДГ-София и Държавно горско стопанство “София” са установили, че теренът, в който се извършват изкопно-насипните дейности, повалянето на дървета и дори мястото, на което са паркирани верижните багери, е Държавна горска територия. Всички извършващи се дейности не са били съгласувани нито с горското стопанство, нито с Регионалната дирекция и не са имали документи. Съставени са и 2 броя актове на хората, управляващи строителната техника. Актовете са за извършването на дейностите в държавна горската територия без никакъв вид разрешително и за непозволеното навлизане на тежка техника без позволително за достъп на горска територия. Операторите на строителните машини са заявили, че са имали уверение, че работят по общински проект в общински имоти. Горските власти са съставили и 2 броя констативни протоколи, в които са описали подробно броя дървета, речния материал, ползван за изграждане на временен път и т.н.

За “Дневник” от РДГ-София разясниха, че засегнатият имот е държавна горска територия с 50-годишна гора от черна елша, върба и топола. “Гората може да се възстанови, но за да изглежда във вида, в който е била преди дейностите по общинския проект, ще трябва да изминат още 50 години и да бъдат положени доста лесовъдски грижи за новите фиданки, което също ще е разход за държавата.

Тъй като р. Искър към тези дни е доста пълноводна, не е измерена точно засегнатата площ, защото водата е навлязла и в гората. Но щетите в горския фонд са оценени на около 300 или повече кв.м. Горските служители оценяват като най-големи щетите за рибите и птиците, които са в размножителния си период.

Възраженията към проекта на Столична община от страна на неправителствени организации са за необходимост на екологична оценка при планираните мащабни изсичания, както и за недопустимост строителните дейности да се извършват през размножителния период за риби и птици. Увредената гора е и приоритетно местообитание от мрежата “Натура 2000”. Природозащитниците възразяват и срещу това, че от дъното се изгребват инертни материали за изграждане на път.

Възражения от жители на близкото село Герман включват опасения за повишена опасност от наводнения и изсъхване на кладенците заради премахнатите крайречни дървета.

Увреждането на естественото състояние на брега и премахването на крайречна растителност, е нарушение на чл. 143 от Закона за водите, според информация от Асоциацията на парковете в България. От WWF-България пък уточняват, че елшовата крайречна гора предпазва от наводнения и прочистването на река Искър от нея не е логична мярка за изчистване на речното корито срещу наводнения няма смисъл.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.