Свят

Тази огромна опасност поражда глобалното затопляне

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.