Свят

Терзийски: За 2020 г. има почти 10 % намаление на престъпленията

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.