Свят

Това са номерата на партиите в бюлетините за изборите

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.