Свят

Трето обвинение за Пламен Бобоков

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.