Новини

Фотогалерия: Световните снимки на деня – 21 май

Е, нека стиховете да са зле,
написани набързо все пак са те,
не държа да са толкова красиви,
най важното е да са те правдиви!

Проблеми имам, ти позна,
но тука нещо ще да споделя,
таквиз проблеми знай,
повече обществени са те комай.

Виждаш, пак пожарите бушуват,
но защо ли те така лудуват?
Нима то не е ясно,
че положението било е огнеопасно?

По нататък виждаме затворник,
сигур има той надзорник,
но това малко ретро е, нали,
днес затворът е с невидими стени.

Старомодни са и в Палестина,
не щат домът им да се взима,
дори да бъде той взривен тогава,
съпротивата си тя остава.

Но разбира се, това са дреболии,
в Прогреса вторачили сме се ний,
какво тук знача права и свободи,
пред това да завладяваме звезди?

Аз пък старомоден оставам си сега,
и заявявям затова

Нито една.

ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: www.unbrain.eu?bg

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.