Свят

Хороскопи и предсказания – поглед в бъдещето или измама?

П реди няколко години ходих на врачка и тя позна много неща за мен. Вчерашният ми хороскоп беше изключително точен. Мисля, че са ми направили черна магия и затова ми се случват лоши неща. Подобни изказвания могат да бъдат чути сравнително често.

Някои от вас може би вярват в неща като астрология и магии, а други имат близки и приятели, които споделят тези възгледи. Така или иначе, няма никакви научни доказателства, подкрепящи твърдението, че фактори като подредбата на звездите в деня, в който сме се родили, оказва каквото и да влияние върху бъдещето ни.

Защо тогава има толкова много хора, които вярват, че врачки, астролози и други подобни „експерти“ могат да познаят какво предстои да се случи или да повлияят на нашата съдба с помощта на някакви магически ритуали?

Според психолозите причините са няколко. От една страна всеки човек желае да е господар на собствената си съдба, да има чувството за контрол в този непредсказуем свят, в който живеем. Това често ни кара да обръщаме внимание само на фактите, които са в съответствие с нашите разбирания и да игнорираме всичко останало, което им противоречи. Тук можем да направим паралел с едно явление, придобило сериозна популярност в последно време – фалшивите новини. Разпространяването им е пряко свързано с този стремеж да търсим единствено информация, отговаряща на нашите възгледи, което често оставя обективността на заден план.

Ако решите да прочетете някой хороскоп, в него почти сигурно ще има изречения като „Ще получите новини, които ще ви изненадат“ или „В работа ще се изправите пред неочакван проблем“. Те не ни казват нищо конкретно и на практика могат да се отнасят за всеки.

Заблудата, че подобни общи твърдения разкриват подробности за нас самите е известна като ефекта на Барнъм. Наименованието е въведено от психолога Пол Мийл в чест на цирковия артист Финиъс Барнъм, живял през 19 век. Той бил известен като майстор на психологическото манипулиране и използвал склонността на хората да вярват във всякакви общи и банални твърдения за себе си, стига да са поднесени по подходящ начин.

Психологът Бертрам Форър провел любопитен експеримент в средата на миналия век. На всеки от своите близо 40 студенти той изпратил „персонално изготвена характеристика“, в която, обаче, имало едни и същи заключения. Сред тях били изречения като „Имате нужда другите да ви обичат и уважават“, „Склонни сте да се критикувате сами, но в същото време притежавате значителни способности, които не използвате в своя полза“ и „Сигурността е една от главните цели в живота ви“.

Участниците в изследването трябвало да оценят по скалата от 0 до 5 в каква степен тази „персонална характеристика“ се отнася за тях. Средният резултат се оказал впечатляващ – 4,26. Така, по един безспорен начин, ефектът на Барнъм бил доказан.

Сега си представете, че сте на посещение при врачка, която казва подобни неща и настоява, че те се отнасят именно за вас. Вие вероятно ще се съгласите с тези твърдения и ще останете впечатлени от нейните „паранормални“ способности. Заедно с тяхната валидност, вие ще приемете и инструментите, използвани от врачката – хороскоп, гледане на ръка, използване на кристално кълбо и пр. А както вече отбелязахме, когато хората повярват веднъж в нещо, те започват да търсят само потвържденията на своите възгледи и да отхвърлят всяка информация, която не е в съответствие с тях.

Не бива да се забравя и една друга важна подробност – често хората, които посещават астролози и гадатели, се чувстват неуверени в себе си и се притесняват за своето бъдеще. По тази причина някои експерти смятат, че предсказанията всъщност могат да бъдат полезни, тъй като представляват своеобразна форма на психотерапия.

Проведени са няколко изследвания, които показват, че след като прочетат хороскопа си, много хора започват да се стараят тя да се сбъдне. Например, ако прочетете, че трябва да се потрудите повече, за да постигнете дадена цел, несъзнателно вие най-вероятно наистина ще го направите и ще започнете да полагате повече усилия.

В голяма степен всичко, казано дотук, се отнася и за убедеността на някои хора, че правенето на магии може да повлияе на нашия живот. Още от дълбока древност човечеството е искало да разбере как може да повлияе на заобикалящия го свят и защо се случват някои наглед необясними събития и явления. Така се появило вярването, че около нас съществуват свръхестествени същества и сили, които могат да ни помогнат (или да навредят на враговете ни), ако извършим определени магии или ритуали.

Подобни суеверия са разпространени и днес. Пример за това е предположението, че мислите ни могат да се превърнат в реалност. Почти на всеки се е случвало да си представи нещо и в някакъв момент то наистина да се сбъдне.

„Ако помислите за нещо и то се случи, вие вероятно ще предположите, че сте повлияли върху реалното събитие със силата на мисълта си. Ясно е, че това не е истина. Просто мозъкът ни е така устроен, че винаги търси наличието на причинно-следствена връзка – дори и такава изобщо да не съществува“, обяснява психологът Матю Хътсън.

Днес не са много хората, които практикуват ритуали като забождането на игли в кукла, приличаща на даден човек, с идеята да му се случи нещо лошо или да усети физическа болка. Но това не означава, че други сходни практики са ни чужди.

„Когато извършваме някакво символично действие, ние сме склонни да мислим, че то ще доведе до това, което символизира“, отбелязва Хътсън.

Пример в подкрепа на тази теза дава социологът Джеймс Хенслин в своята статия „Craps and Magic“. Той подчертава, че комарджиите често хвърлят заровете по-силно, когато им трябва по-голям сбор. В друг експеримент психолози забелязали, че много хора се напрягат, когато пред тях бъде унищожена снимка на ценен предмет от тяхното детство. Вуду-куклата (или снимка на някоя любима играчка) предизвиква мисълта за реалния човек или предмет, в резултат на което възприятията ни могат да се объркат. Така, пробождането на куклата с игли или късането на снимката би „заблудило“ нашия мозък и подсъзнателно ще решим, че наистина предизвикваме болка или унищожаваме важен предмет от нашето минало.

<!–

$(document).ready(function () {
$(‘#mc-form’).ajaxChimp({
language: ‘bg’,
url: ‘//vesti.us16.list-manage.com/subscribe/post?u=743235ca7b8158bf2506b96fc&id=03e3da1b95’

});
});

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

–>

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.