Новини

Хотелите отчитат ръст на гостите си с 24% през март

Хотелите отчитат ръст на гостите си с 24% през март

© Георги Филипов

През март по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1719 места за настаняване, като броят им се увеличава с едва 3.4% спрямо същия месец на предходната година, в средата на който бе въведено извънредно положение заради пандемията.

Общият брой на нощувките е 439.5 хил., или с 15.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение (с 32.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, където обичайно отсядат българските туристи, показват данните на Националния статистически институт.

През месеца в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.1% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.8 и 32.5%.

Броят на пренощувалите се увеличава с 24.3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 202 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 51.1% и намаление при чужденците с 38.2%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2021 г., са 171.9 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 30.1 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 75.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 14.6%, като се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с март 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 18.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 14%, и с 1 и 2 звезди – 11.4%.

Приходите от нощувки през март достигат 24.6 млн. лв., или с 16.6% повече в сравнение с март 2020 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 57.7%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 29.7%.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.