Общество

ЦКС със специална награда за "Социална иновация" в конкурса "Иновативно предприятие на годината 2020"На 18 декември под егидата на президента Румен Радев в изцяло дигитална среда се проведе Националният иновационен форум “Икономическа устойчивост чрез иновации”, на който бяха обявени победителите в 16-ото издание на националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2020”.

Централният кооперативен съюз и членуващите в него кооперативни организации, които участват за първи път в конкурса, бяха отличени със специална награда в категория “Социална иновация” за проекта “КООП мобилни услуги с добавена социална стойност”. Проектът е насочен към разширяване на кооперативните дейности и предоставяне на повече и по-качествени мобилни услуги за населението като доставка на стоки от първа необходимост и мобилни медицински услуги. Чрез тях кооперативните организации отговарят на предизвикателствата, пред които ги изправи пандемията от COVID-19, и продължат да изпълняват своята социална мисия дори и в малките, високопланинските и труднодостъпни населени места в различни региони на страната.В конкурса „Иновативно предприятие на годината 2020” участваха над 120 фирми и организации от различни икономически сектори. От тях до финала достигнаха 16. Авторитетното жури от 23 представители на държавни институции, бизнеса, научната общност, финансови и банкови институции, браншови организации и медии определи победителите в осем области. Основният критерий за оценка бе въздействието, което иновацията оказва върху обществото и бизнеса.

ЦКС със специална награда за

Централният кооперативен съюз беше сред номинираните финалисти в две от категориите: „Качество на живот“ и „Социална иновация“. Освен специалната награда за социална иновация съюзът получи правото да използва марката „Високи постижения в иновациите“, с които се отличават иновации с високо качество, оригиналност, въздействие на националния и световен пазар и ефективност на бизнес модела.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.