Новини

"Шанс веднъж в живота": Как Европа иска да възстанови отношенията си със САЩ

"Шанс веднъж в живота": Как Европа иска да възстанови отношенията си със САЩ

© Associated Press

Победата на новоизбрания президент Джо Байдън и новоизбрания вицепрезидент Камала Харис, в съчетание с по-решителен Европейски съюз с по-големи способности и нова геополитическа и икономическа реалност, представлява възможност, която се открива веднъж в живота, за разработване на нова трансатлантическа програма за глобално сътрудничество, основана на нашите общи ценности, интереси и глобално влияние”, твърди Еврокомисията.

Новата програма обхваща четири области, като посочва първите стъпки за съвместни действия, които ще играят ролята на първоначална трансатлантическа пътна карта за справяне с основните предизвикателства и оползотворяване на възможностите.

COVID-19 и след това

ЕС желае САЩ да споделят неговата водещата роля в световен мащаб за насърчаване на глобалното сътрудничество в отговор на коронавируса, за защита на живота и поминъка и за отваряне отново на икономиките и обществата.

ЕС иска да работи със САЩ, за да се осигури финансиране за разработването и справедливото разпределение в света на ваксините, тестовете и леченията, да се разработи съвместен капацитет за подготвеност и реагиране, да се улесни търговията с основни медицински стоки и да се укрепи и реформира Световната здравна организация.

Опазване на планетата

Въпреки че пандемията от коронавирус продължава да създава значителни предизвикателства, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие продължават да бъдат определящите предизвикателства на нашето време. Те изискват системни промени в икономиките ни и глобално сътрудничество от двете страни на Атлантическия океан и света.


Урсула фон дер Лайен,

председател на Еврокомисията

ЕС предлага да се създаде всеобхватна трансатлантическа екологична програма, да се координират позициите и съвместно да се ръководят усилията за амбициозни глобални споразумения, като се започне със съвместен ангажимент за нулеви нетни емисии до 2050 г. В предложенията на ЕС са включени съвместна инициатива в областта на търговията и климата, мерки за избягване на изместването на въглеродни емисии, съюз за екологосъобразни технологии, глобална регулаторна рамка за устойчиво финансиране, съвместно лидерство в борбата срещу обезлесяването и засилване на опазването на океаните.

Технологиите, търговията и стандартите

ЕС и САЩ споделят общи ценности, свързани с човешкото достойнство, правата на личността и демократичните принципи; те осъществяват около една трета от световната търговия и стандарти и са изправени пред общи предизвикателства. Това ги прави естествени партньори в областта на търговията, технологиите и цифровото управление, смята Брюксел.

ЕС желае да работи в тясно сътрудничество със САЩ за разрешаване на спорните въпроси между двете страни в търговската област чрез договорени решения, за реализиране на реформата на Световната търговска организация и за създаване на нов Съвет по търговия и технологии на ЕС-САЩ. Освен това ЕС предлага да започне отделен диалог със САЩ относно отговорността на онлайн платформите и големите технологични предприятия, да се работи съвместно за справедливо данъчно облагане и избягване на нарушенията на пазара и да се разработи общ подход за защита на технологиите от решаващо значение. Изкуственият интелект, потоците от данни и сътрудничеството в областта на регулирането и стандартите също са част от предложенията на ЕС.

Демокрацията и правата на човека

Европейският съюз предлага да се възстанови по-тясното трансатлантическо партньорство в различни геополитически среди, като се работи съвместно за подобряване на координацията, използване на всички налични инструменти и оказване на колективно влияние. Като първоначални стъпки ЕС ще участва пълноценно в срещата на върха за демокрация, предложена от новоизбрания президент Байдън, и ще се стреми към съвместни ангажименти със САЩ за борба с възхода на авторитаризма, нарушенията на правата на човека и корупцията. ЕС се стреми също така да координира съвместните действия на ЕС и САЩ за насърчаване на регионалната и глобалната стабилност, укрепване на трансатлантическата и международната сигурност, включително чрез нов диалог между ЕС и САЩ в областта на сигурността и отбраната, и укрепване на многостранната система.

Еврокомисията приканва Европейския съвет да одобри този проект и да предложи първите стъпки като пътна карта за нова трансатлантическа програма за глобално сътрудничество преди неговото лансиране на среща на върха ЕС-САЩ през първата половина на 2021 г.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.