Общество

Шефът на ЕЦБ подкрепя въвеждането на цифрово евроПрезидентът на Европейската централна банка Кристин Лагард подкрепя въвеждането на цифрово евро.

В статия за френското месечно списание L’ENA hors les murs, издавано от Асоциацията на бившите ученици на Националното училище по администрация, Лагард пише:“Дигиталното евро ще допълни паричните средства и ще гарантира, че потребителите продължават да имат неограничен достъп до парите на централната банка във форма, която отговаря на техните еволюиращи нужди от цифрови плащания”.

Според Лагард дигиталното евро може да играе важна роля в определени бъдещи сценарии – например, в случай на спад при използването на пари в брой или за предотвратяване на използването на чуждестранни цифрови валути в еврозоната.

“Въвеждането на дигитално евро може да е необходимо, за да се получи достъп до парите на централната банка, както и да се гарантира паричен суверенитет“, пише г-жа Лагард.

Управителят на ЕЦБ има смесени чувства относно появата на така наречените “стабилни криптовалути” (stablecoins) – частни цифрови валути, подкрепени от реални държавни валути. От една страна, те биха могли да стимулират иновации в платежните услуги, но от друга страна, ако се използват по-широко, те биха могли да застрашат финансовата стабилност и паричния суверенитет.

“Властите трябва да претеглят ползите и рисковете от иновациите в платежните услуги и да гарантират на първо място, че плащанията в дигитален режим могат да бъдат обработвани ефективно, сигурно и приобщаващо“, каза Лагард.

ЕЦБ започна обществена консултация за цифровото евро. Резултатите трябва да бъдат публикувани веднага след като централната банка направи оценка на тези консултации.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.