Общество

6 общини събират годишно над 1000 лв. данъци от човекПрез 2019 г. българските общини са събрали общо около 2,4 млрд. лв. собствени приходи от данъци и такси, т.е. средно по 347 лв. от човек. В 6 общини обаче събраните налози са над 1000 лв. от жител. Това са общините Созопол, Мирково, Несебър, Приморско, Чавдар и Челопеч. Данните са публикувани в поредицата на Института за пазарна икономика “265 истории за икономика” и са онагледени с карта.От данните излиза, че високи постъпления от местни данъци и такси отчитат сравнително малки общини с развита добивна индустрия, енергетика и тежка промишленост, както и такива, в които туризмът играе значима роля в регионалната икономика.

В България има 29 общини, в които събраните налози са между 400 и 1000 лв. от жител, но освен столицата в този списък не попада нито един друг областен център. Има и цели 79 общини, в които собствените приходи от налози едва стигат 200 лв. годишно от човек. Данните за събираемостта средно за двата основни данъка – върху недвижимите имоти и превозните средства, показват, че в 67 общини коефициентът на събираемост е бил между 60 и 70%, а в още 18 – дори под 60%.

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.