Свят

Google ще помни "всичко" вместо потребителя

Теодора Дидова
Теодора става редактор на Датата след дълги години работила в различни сфери на новинарската и дигиталната индустрия.